Typy pracovných spoločenských stretnutí. Aké stretnutie zorganizovať?

Pracovné povinnosti si občas vyžadujú aj zorganizovanie spoločenského stretnutia. Stretnutia, na ktoré sú pozvaní dôležití klienti firmy, spolupracovníci, či dokonca konkurencia. Za účelom takéhoto stretnutia je vhodné zorganizovať niektoré z typov spoločenských stretnutí, o ktorých si povieme viac.

Pracovné raňajky

Raňajky sú absolútne bežným typom spoločenského stretnutia, ktoré obľubujú najmä manažéri vo vyšších funkciách. A to z jednoduchého dôvodu. Počas takýchto pracovných raňajok dokážu vybaviť všetko potrebné, pričom po zvyšok dňa sa môžu ďalej venovať svojim pracovným povinnostiam. Ako by mali takéto pracovné raňajky vyzerať? Väčšinou sa konajú okolo ôsmej až deviatej ráno a odev je menej formálny. Mužom sa odporúča oblek vo svetlých a šedých farbách, pričom kravatu mať nemusia. Ženám sa odporúčajú kostýmy taktiež vo svetlých farbách.

Pracovný brunch

Obdobou pracovných raňajok je brunch. Jedná sa o veľmi podobnú udalosť, ale ide o akési prepojenie raňajok (breakfast) a obeda (lunch), z čoho vzniklo pomenovanie brunch. Odlišný od raňajok je teda čas konania. Brunch sa koná spravidla okolo desiatej až jedenástej dopoludnia.

Pracovný obed

Miesto na pracovný obed vyberá hostiteľ, pričom je nutné vybrať reštauráciu, kde bude možné viesť pokojný pracovný rozhovor. Takýto obed sa môže konať v čase od poludnia do cca štrnástej hodiny. Oblečenie volíme podľa typu reštaurácie. Ak ide o reštauráciu na vysokej úrovni, prispôsobíme tomu aj oblečenie. Pracovné témy sa na takomto obede rozoberajú pred jedlom a po ňom, nie počas konzumácie. Účet uhrádza vždy hostiteľ.

Raut

Jedná sa o spoločenskú akciu pre viacerých účastníkov, napríklad pre celé firmy, či obchodných partnerov. Môže sa konať pri príležitosti rôznych vedeckých sympózií, tlačových konferencií, či umeleckých premiér. Na raute sú účastníci uvítaní drinkom, pričom pokrmy si vyberajú zo stolov podľa vlastného uváženia. Hostia zväčša stoja a miest na sedenie je pripravených len zopár.

K menej formálnym obľúbeným pracovným stretnutiam patria napríklad aj takzvané záhradné párty, koktejly alebo pracovné večere. Typ stretnutia sa vyberá vždy z hľadiska závažnosti prerokúvaného problému a v závislosti od príležitosti.

 

 

Autorské právo: pressmaster / 123RF Reklamní fotografie