Pracovný raut. Ako by mal vyzerať?

Raut je druh slávnostnej hostiny, ktorá sa môže organizovať pri rôznych príležitostiach. Bežné sú pracovné rauty, ktoré sa konajú pri obchodných alebo reklamných príležitostiach, vedeckých sympóziách, či tlačových konferenciách. Takýto raut a celá jeho organizácia, majú svoje pravidlá.

Základné charakteristiky rautu

Raut je síce spoločenská akcia, no od klasickej recepcie sa odlišuje. Kým recepcia má viac spoločenský charakter, raut je o čosi uvoľnenejší. Hostia naň nemusia prísť v rovnakom čase. Pri príchode sú účastníci vítaní takzvaným welcome drinkom (uvítacím nápojom). Začiatok rautu nie je sprevádzaný žiadnym oficiálnym otvorením. V jeho priebehu môžu organizátori preniesť prejav, či menšie prípitky. Nejedná sa však o žiadne prednášky alebo príhovory. Raut je uvoľnený aj z hľadiska trvania. Hostia prichádzajú a odchádzajú tak, ako im to vyhovuje. To znamená, že tak ako neexistuje oficiálny začiatok, nemá raut ani oficiálne uzatvorenie. Samozrejme, organizátor rautu môže preniesť prejav aj na záver. To však neznamená, že raut je oficiálne ukončený a hostia musia odísť.

Miestnosť, v ktorej sa raut koná, musí byť dostatočne priestorná. Stoly sú usporiadané tak, aby boli každému prístupné. Na raute účastníci zväčša postávajú. Pripravených je len zopár miest na sedenie. V miestnosti sú pripravení aj čašníci, ktorí sa starajú o potreby hostí, prípadne doplnenie jedla a nápojov.

Občerstvenie na raute

Občerstvenie na raute môže zahŕňať hneď niekoľko chodov. Spravidla sa jedná o studené a teplé predkrmy, hlavný chod a dezerty. Keďže účastníci prichádzajú na raut ľubovoľne, obsluhujú sa sami. Výnimku tvorí hlavný chod, ktorý podávajú čašníci. Účastník rautu sa pri bufetovom stole obslúži a tanier si odnesie k vlastnému stolu.

Takéto pracovné rauty sú pri pracovných udalostiach usporadúvané pomerne často. Je však pravidlom, že firma si na organizáciu rautu objedná cateringovú spoločnosť, ktorá sa o všetko postará a raut zabezpečí.

 

Autorské právo: brebca / 123RF Reklamní fotografie

Typy pracovných spoločenských stretnutí. Aké stretnutie zorganizovať?

Pracovné povinnosti si občas vyžadujú aj zorganizovanie spoločenského stretnutia. Stretnutia, na ktoré sú pozvaní dôležití klienti firmy, spolupracovníci, či dokonca konkurencia. Za účelom takéhoto stretnutia je vhodné zorganizovať niektoré z typov spoločenských stretnutí, o ktorých si povieme viac.

Pracovné raňajky

Raňajky sú absolútne bežným typom spoločenského stretnutia, ktoré obľubujú najmä manažéri vo vyšších funkciách. A to z jednoduchého dôvodu. Počas takýchto pracovných raňajok dokážu vybaviť všetko potrebné, pričom po zvyšok dňa sa môžu ďalej venovať svojim pracovným povinnostiam. Ako by mali takéto pracovné raňajky vyzerať? Väčšinou sa konajú okolo ôsmej až deviatej ráno a odev je menej formálny. Mužom sa odporúča oblek vo svetlých a šedých farbách, pričom kravatu mať nemusia. Ženám sa odporúčajú kostýmy taktiež vo svetlých farbách.

Pracovný brunch

Obdobou pracovných raňajok je brunch. Jedná sa o veľmi podobnú udalosť, ale ide o akési prepojenie raňajok (breakfast) a obeda (lunch), z čoho vzniklo pomenovanie brunch. Odlišný od raňajok je teda čas konania. Brunch sa koná spravidla okolo desiatej až jedenástej dopoludnia.

Pracovný obed

Miesto na pracovný obed vyberá hostiteľ, pričom je nutné vybrať reštauráciu, kde bude možné viesť pokojný pracovný rozhovor. Takýto obed sa môže konať v čase od poludnia do cca štrnástej hodiny. Oblečenie volíme podľa typu reštaurácie. Ak ide o reštauráciu na vysokej úrovni, prispôsobíme tomu aj oblečenie. Pracovné témy sa na takomto obede rozoberajú pred jedlom a po ňom, nie počas konzumácie. Účet uhrádza vždy hostiteľ.

Raut

Jedná sa o spoločenskú akciu pre viacerých účastníkov, napríklad pre celé firmy, či obchodných partnerov. Môže sa konať pri príležitosti rôznych vedeckých sympózií, tlačových konferencií, či umeleckých premiér. Na raute sú účastníci uvítaní drinkom, pričom pokrmy si vyberajú zo stolov podľa vlastného uváženia. Hostia zväčša stoja a miest na sedenie je pripravených len zopár.

K menej formálnym obľúbeným pracovným stretnutiam patria napríklad aj takzvané záhradné párty, koktejly alebo pracovné večere. Typ stretnutia sa vyberá vždy z hľadiska závažnosti prerokúvaného problému a v závislosti od príležitosti.

 

 

Autorské právo: pressmaster / 123RF Reklamní fotografie